Általános szerződési feltételekÉrvényes: 2020. június 03-tól


1. A Szolgáltató adatai:

Cím:
Resort Gold Kft. 4032 Debrecen, Pallagi út 5.
Levélcím: ugyanaz
Szolgáltatás helyszíne: Hotel Nagyerdő, 4032 Debrecen, Pallagi út 5.
Telefon: +36-52-410-588
Fax: +36-52-319-739
E-mail: info@hotelnagyerdo.hu
Internet: http://www.hotelnagyerdo.hu

2. A Szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei:

a) A szolgáltatás megrendelése
A megrendelést minden esetben írásban (telefax, telex, e-mail, stb.) kell megküldeni a szállodának.
A megrendelésnek tartalmaznia kell a Vendég nevét, címét, az érkezés és távozás pontos időpontját, a szobatípust, valamint a szolgáltatások (étkezés, program) pontos megnevezését.
Mivel a szállodában különböző típusú szobák is léteznek, a megrendeléskor félreérthetetlen módon közölni kell, hogy a Vendég megrendelése milyen típusú szobára vonatkozik.
A foglalással Vendégeink elfogadják szállodánk házirendjét.
A szálloda minden megrendelést írásban igazol vissza (telefax, e-mail). Ezt követően minden – a visszaigazolást megelőző – írásbeli és szóbeli információ semmisnek tekintendő.

A szállodai szobák legalább az I. számú Mellékletben meghatározott Alapcsomag tartalmával megegyező szolgáltatásokkal rendelhetők meg.
A szálloda által közzétett árak, ajánlatok és csomagok minden esetben tartalmazzák az Alapcsomag tartalmát képező szolgáltatásokat.
A szállodai alapcsomag tartalmán felüli étkezések megrendelése történhet a szállásmegrendeléssel egy időben, de legkésőbb a teljesítés előtt 24 órával.


b) Az ajánlatok érvényessége
A szálloda ajánlatai - a Napi szobaárak kivételével - csak korlátozott mennyiségű szobakapacitással állnak a Vendégek rendelkezésére.

c) A szolgáltatás lemondása
A Vendég kötelezettséget vállal arra, hogy az általa megrendelt szolgáltatások esetleges lemondásáról, módosításáról vagy bármilyen egyéb változásról a szolgáltatás kezdetét megelőzően, írásban tájékoztatja a szállodát.
Egyéni megrendelések esetén kötbérmentes lemondásra – amennyiben a Vendéggel megkötött egyedi megállapodás másként nem rendelkezik - az érkezést megelőzően három nappal van lehetőség.
Amennyiben a Vendég nem érkezik meg, illetve rendelését nem mondja le a megfelelő határidőig, a kötbér mértéke a megrendelt szolgáltatás étkezés nélküli árával azonos.
Csoportos megrendelés esetén egyedi üzletkötéskor kerül sor a lemondási feltételek rögzítésére.

d) A szállodába történő érkezés-távozás
A szállodai szobát az érkezés napján 14:00 órától lehet elfoglalni, és a hazautazás napján 10:00 óráig kell elhagyni.
Érkezéskor a Vendég köteles kitölteni a szálloda által rendszeresített „Bejelentőlap” nyomtatványt. A bejelentőlapon szereplő adatok közül – a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a helyi adókról szóló, többször módosított 45/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelete alapján – a következő adatok megadása kötelező: a Vendég neve; a Vendég születési helye és ideje; a Vendég lakcíme; a Vendég útlevelének vagy személyazonosító igazolványának száma; az érkezés időpontja, valamint a távozás várható napja; a Vendég aláírása. A Vendég ezeket az adatokat teljes körűen, a személyazonosító okmányának adataival egyezően köteles megadni. A Vendéget fogadó szállodai recepciósnak jogában áll ellenőrizni, hogy a bejelentőlapon feltüntetett adatok megegyeznek-e a személyazonosító okmányban feltüntetettel.
Abban az esetben, ha a Vendég megtagadja a bejelentőlap kitöltését, vagy azt – felszólítás ellenére – hiányosan tölti ki, vagy elzárkózik az adategyeztetéstől, a szállodának jogában áll a Vendég elhelyezését mindaddig megtagadni, ameddig az a jogszabályi előírásból fakadó kötelezettségének nem tesz eleget.

3. Fizetési feltételek

A megrendelt szolgáltatások ellenértéke fizethető átutalással, illetve a helyszínen készpénzzel, bankkártyával, saját névre szóló Széchenyi Pihenőkártyával (SZÉP Kártya).

A szálloda fenntartja a jogot, hogy a Vendég által megrendelt szállodai szolgáltatás igénybevétele előtt, de legkésőbb a Vendég érkezésekor fizetési garanciát kérjen. A fizetési garancia lehet a Vendég bankkártyájával történő előauthorizáció, illetve a megrendelt szolgáltatás helyszínen előre történő kiegyenlítése készpénzzel, vagy a szálloda által elfogadott készpénz helyettesítővel, továbbá a szolgáltatás igénybevételének megkezdése előtt a megrendelt szolgáltatás értékével, vagy annak egy meghatározott részével egyező összegű banki átutalás a szálloda bankszámlájára.

SZÉP kártyával történő fizetés esetén a jogos kártyahasználat érdekében a szálloda kérheti a megrendelt szolgáltatások előre történő fizetését, és a Vendég személyazonosításra alkalmas közokiratát (személyazonosító igazolvány, vezetői engedély, vagy útlevél bemutatása). A Vendég köteles az azonosítási felkérésnek eleget tenni. Ha az azonosítás bármely, a szállodán kívül álló okból nem valósul meg, a szálloda megtagadhatja a SZÉP kártyával történő fizetés elfogadását.

Átutalás esetén - amennyiben a szállodával, illetve a helyfoglalási irodával kötött szerződés másként nem rendelkezik - a megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Vendég köteles az érkezés előtt oly módon átutalni, hogy az összeg az érkezése előtti napon megjelenjen a szálloda bankszámláján.

Felhívjuk kedves Vendégeink figyelmét, hogy szállodánk részére a szolgáltatás igénybe vétele előtt befizetett összeget (előleget) a szobafoglalás lemondása esetén a Vendég írásos kérelme alapján, 1.000 Ft + áfa adminisztrációs díj levonását követően áll módunkban visszafizetni.

4. Áraink

A szálloda által kiadott árak minden esetben tartalmazzák a kiadás időpontjában érvényes, törvényben meghatározott általános forgalmi adót, nem tartalmazzák azonban az idegenforgalmi adót, amelyet a szolgáltatás helyszínén kell megfizetni, kivéve azokat az árajánlatokat, amelyek esetében a szálloda külön jelöli: „a feltüntetett árak az idegenforgalmi adót is tartalmazzák”. Az árak nem tartalmazzák továbbá az oda- és visszautazás, valamint a szálloda programszervezője által szervezett programok közlekedési költségét és a belépődíjakat sem.

Az árak - a 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet 6. §-a alapján - a szolgáltatás nyújtásának helyén, jogszabálynak megfelelő módon kerülnek feltüntetésre. A Vendég a szolgáltatás díjáról a szálloda recepcióján is megfelelő tájékoztatást kaphat a szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt.

A Resort Gold Kft. az árváltozás jogát fenntartja.
Az aktuálisan érvényesítésre kerülő árakat a szálloda a megrendelés visszaigazolásában közli. A szálloda árainak aktuális alakulásáról tájékoztató a Resort Gold Kft. honlapján (www.hotelnagyerdo.hu) található.

A szállodai szolgáltatások időszakonként kerülnek számlázásra. Szolgáltató és a Vendég megállapodnak, hogy a nyújtott szolgáltatás teljesítési időpontjának (Áfa tv. 55.§.(1) bekezdés) a Vendég által utolsóként, tényállásszerűen igénybe vett szolgáltatás napját tekintik.

5. Egyedi szolgáltatások

a) Gyermekkedvezmények
A kedvezmények diákcsoportokra nem vonatkoznak, részükre a szálloda egyedi ajánlatot készít.

b) Félpanziós ellátás
Az érkezés napi vacsorától az elutazás napi reggeliig szól. A köztes napokon a Vendég szabadon választhat az ebéd és a vacsora között.

c) Programok
A programajánlatokról, azok aktuális árairól a szálloda a szállás lefoglalásakor, illetve a Vendég ott tartózkodása alatt ad felvilágosítást. A programokról szóló tájékoztató a szálloda recepcióján és a programtáblán található.

d) Gyógyászati szolgáltatások
A szállodában igénybe vett gyógyászati szolgáltatások esetében a hatályos jogszabályoknak megfelelő térítési díj fizetendő.
Gyógyszolgáltatások kizárólag orvosi rendelvényre vehetők igénybe.

e) Gyógyvizes medence
A gyógyvizes medencét a fürdőüzemeltetésre vonatkozó hatályos jogszabály szerint 14 év alatti gyermekek kizárólag orvosi rendelvényre használhatják.

Orvosi rendelvény hiányában 14 év alatti gyermekek a gyógyvizes medencét nem vehetik igénybe!

e) Parkolás
A szálloda zárt, őrzés nélküli parkolóval rendelkezik. Parkolóhelyek korlátozott számban állnak rendelkezésre. A parkolóban a KRESZ szabályai az irányadóak.

6. Reklamáció

A szállodai szolgáltatás ideje alatt felmerülő esetleges panaszok esetén a Vendég az elutazás időpontjáig a szálloda recepcióján, írásban élhet kifogással.
A szálloda a panaszt három napon belül köteles kivizsgálni, illetve azokra érdemben reagálni.

7. Kártérítés

A szálloda az általa okozott károkért a vonatkozó jogszabályok szerint felel.
Amennyiben a Vendég a helyszínen elmulaszt panaszt tenni, a későbbiekben kártérítésre nem jogosult.

A Vendég kijelenti, hogy az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat megismerte, azokat tudomásul vette.


I. számú Melléklet

A Hotel Nagyerdő szállodai alapszolgáltatása:
(Érvényes: 2020. június 03-tól)
Szállás étkezés nélkül, a szálloda saját fedett gyógyvizes medencéjének és szaunájának korlátlan használata (a nyitva tartás függvényében), parkoló, korlátozott adatforgalmú vezeték nélküli internet elérhetőség (WIFI) a közösségi terekben.