Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek
Érvényes: 2022. március 01-tól


1. A Szolgáltató adatai:


Cím: Resort Gold Kft. 4032 Debrecen, Pallagi út 5.
Levélcím: ugyanaz
Szolgáltatás helyszíne: Hotel Nagyerdő, 4032 Debrecen, Pallagi út 5.
Telefon: +36-52-410-588
E-mail: info@hotelnagyerdo.hu
Internet: http://www.hotelnagyerdo.hu

2. A Szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei:


a) A szolgáltatás megrendelése

A megrendelést minden esetben írásban (levél, e-mail, stb.) kell megküldeni a szállodának.
A megrendelésnek tartalmaznia kell a Vendég nevét, címét, az érkezés és távozás pontos időpontját, a szobatípust, valamint a szolgáltatások (étkezés, program) pontos megnevezését.
Mivel a szállodában különböző típusú szobák is léteznek, a megrendeléskor félreérthetetlen módon közölni kell, hogy a Vendég megrendelése milyen típusú szobára vonatkozik.
A foglalással Vendégeink elfogadják szállodánk házirendjét.
A szálloda minden megrendelést írásban igazol vissza (levél, e-mail). Ezt követően minden – a visszaigazolást megelőző – írásbeli és szóbeli információ semmisnek tekintendő.

A szállodai szobák legalább az I. számú Mellékletben meghatározott Alapcsomag tartalmával megegyező szolgáltatásokkal rendelhetők meg.
A szálloda által közzétett árak, ajánlatok és csomagok minden esetben tartalmazzák az Alapcsomag tartalmát képező szolgáltatásokat.
A szállodai alapcsomag tartalmán felüli étkezések megrendelése történhet a szállásmegrendeléssel egy időben, de legkésőbb a teljesítés előtt 24 órával.

b ) Az ajánlatok érvényessége

A szálloda ajánlatai - a Napi szobaárak kivételével - csak korlátozott mennyiségű szobakapacitással és az ajánlatban megjelölt időszakokban állnak a Vendégek rendelkezésére.

c) A szolgáltatás lemondása

A Vendég kötelezettséget vállal arra, hogy az általa megrendelt szolgáltatások esetleges lemondásáról, módosításáról vagy bármilyen egyéb változásról a szolgáltatás kezdetét megelőzően, írásban tájékoztatja a szállodát.
Egyéni megrendelések esetén kötbérmentes lemondásra – amennyiben a Vendéggel megkötött egyedi megállapodás másként nem rendelkezik - az érkezést megelőzően három nappal van lehetőség.
Amennyiben a Vendég nem érkezik meg, illetve rendelését nem mondja le a megfelelő határidőig, a kötbér mértéke a megrendelt szolgáltatás étkezés nélküli árával azonos.
Csoportos megrendelés esetén egyedi üzletkötéskor kerül sor a lemondási feltételek rögzítésére.


d) A szállodába történő érkezés-távozás

A szállodai szobát az érkezés napján 14:00 órától lehet elfoglalni, és a hazautazás napján 10:00 óráig kell elhagyni.
A szállodai lehetőségeinek függvényében mód van – felár ellenében – korábbi érkezés és későbbi elutazás előzetesen történő megrendelésére.
2021.szeptember 1-jét követően, a hatályos jogszabályok értelmében, a Magyarországom szálláshely-szolgáltatást igénybe vevők jogszabályban meghatározott személyes adatait a szálláshely-szolgáltató (így szállodánk is) okmányolvasón keresztül szálláshelykezelő szoftverében rögzíti, és egy tárhelyre, a Vendég Információs Zárt Adatbázisba (VIZA) továbbítja.
Szállodánk – az érintett és mások jogainak, biztonságának és tulajdonának védelme érdekében, továbbá harmadik országbeli állampolgárok és a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek tartózkodására vonatkozó rendelkezések betartásának ellenőrzési céljából – bejelentkezéskor az igénybe vevő alábbi adatait rögzíti szálláshelykezelő szoftverében:
• családi és utónevét,
• születési családi és utónevét,
• születési helyét,
• születési idejét,
• nemét,
• állampolgárságát,
• anyja születési és családi és utónevét,
• személyazonosító vagy útiokmány azonosító adatait,
• harmadik országbeli állampolgár esetében* a vízum vagy tartózkodási engedély számát, a beutazás időpontját és helyét.
(*harmadik országbeli állampolgár: a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény szerinti személyek).
A szálláshely-szolgáltatást igénybe vevőnek az azonosításra alkalmas okmányt (magyar állampolgároknál a személyazonosító igazolványt és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, nem magyar állampolgároknál az útlevelet) jogszabályi elrendelés alapján a szállodánk jogosult elkérni, a vendég pedig köteles azt bemutatni.
A fenti okmányokban nem rögzített, de a szállodai elhelyezés szempontjából szükséges egyéb adatokat – így a lakcímet – a vendéget elhelyező szállodai dolgozó kézzel rögzíti a szálláshelykezelő szoftverében.
A fent említett okmányok bemutatásának hiányában a szálloda a szálláshely-szolgáltatást megtagadja.
Szállodánk a szálláshely-szolgáltatást igénybe vevők adatait a tudomására jutást követő év utolsó napjáig kezeli a jogszabályban rögzített célból. Az aszimmetrikus titkosítással a törvény által meghatározott tárhelyen, vagyis a VIZA rendszerben tárolt adatokban a rendőrség a bűnüldözés, a bűnmegelőzés, valamint a közrend, a közbiztonság, az államhatár rendjének, az érintett és mások jogainak, biztonságának és tulajdonának védelme és a körözési eljárás lefolytatása érdekében keresést végezhet.

3. Fizetési feltételek

A megrendelt szolgáltatások ellenértéke fizethető átutalással, illetve a helyszínen készpénzzel, bankkártyával, saját névre szóló Széchenyi Pihenőkártyával (SZÉP Kártya).

A szálloda fenntartja a jogot, hogy a Vendég által megrendelt szállodai szolgáltatás igénybevétele előtt, de legkésőbb a Vendég érkezésekor fizetési garanciát kérjen. A fizetési garancia lehet a Vendég bankkártyájával történő előauthorizáció, illetve a megrendelt szolgáltatás helyszínen előre történő kiegyenlítése készpénzzel, vagy a szálloda által elfogadott készpénz helyettesítővel, továbbá a szolgáltatás igénybevételének megkezdése előtt a megrendelt szolgáltatás értékével, vagy annak egy meghatározott részével egyező összegű banki átutalás a szálloda bankszámlájára.

SZÉP kártyával történő fizetés esetén a jogos kártyahasználat érdekében a szálloda kérheti a megrendelt szolgáltatások előre történő fizetését, és a Vendég személyazonosításra alkalmas közokiratát (személyazonosító igazolvány, vezetői engedély, vagy útlevél bemutatása). A Vendég köteles az azonosítási felkérésnek eleget tenni. Ha az azonosítás bármely, a szállodán kívül álló okból nem valósul meg, a szálloda megtagadhatja a SZÉP kártyával történő fizetés elfogadását.

Átutalás esetén - amennyiben a szállodával, illetve a helyfoglalási irodával kötött szerződés másként nem rendelkezik - a megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Vendég köteles az érkezés előtt oly módon átutalni, hogy az összeg az érkezése előtti napon megjelenjen a szálloda bankszámláján.
Szállodánk egyes frekventált időszakokra vonatkozóan előlegfizetési kötelezettséget írhat elő. Az előleg rendezéséhez SZÉP kártyát nem tudunk elfogadni. Az előleg határidőre történő meg nem fizetését szállodánk a foglalás lemondásának tekinti, és a foglalást törli.

Felhívjuk kedves Vendégeink figyelmét, hogy szállodánk részére a szolgáltatás igénybe vétele előtt befizetett összeget (előleget) a szobafoglalás lemondása esetén a Vendég írásos kérelme alapján, 1.000 Ft + áfa adminisztrációs díj levonását követően áll módunkban visszafizetni.

4. Áraink


A szálloda által kiadott árak minden esetben tartalmazzák a kiadás időpontjában érvényes, törvényben meghatározott általános forgalmi adót, nem tartalmazzák azonban az idegenforgalmi adót, amelyet a szolgáltatás helyszínén kell megfizetni, kivéve azokat az árajánlatokat, amelyek esetében a szálloda külön jelöli: „a feltüntetett árak az idegenforgalmi adót is tartalmazzák”. Az árak nem tartalmazzák továbbá az oda- és visszautazás közlekedési költségét sem.

Az árak - a 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet 6. §-a alapján - a szolgáltatás nyújtásának helyén, jogszabálynak megfelelő módon kerülnek feltüntetésre. A Vendég a szolgáltatás díjáról a szálloda recepcióján is megfelelő tájékoztatást kaphat a szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt.

A Resort Gold Kft. az árváltozás jogát fenntartja.
Az aktuálisan érvényesítésre kerülő árakat a szálloda a megrendelés visszaigazolásában közli. A szálloda árainak aktuális alakulásáról tájékoztató a Resort Gold Kft. honlapján (www.hotelnagyerdo.hu) található.

A szállodai szolgáltatások időszakonként kerülnek számlázásra. Szolgáltató és a Vendég megállapodnak, hogy a nyújtott szolgáltatás teljesítési időpontjának (Áfa tv. 55.§.(1) bekezdés) a Vendég által utolsóként, tényállásszerűen igénybe vett szolgáltatás napját tekintik.
A Hotel Nagyerdő és a Hotel Hőforrás szálloda által közösen meghirdetett klubkártya program szabályait a Klubkártya Üzleti Feltételek tartalmazzák.

5. Egyedi szolgáltatások


a) Gyermekkedvezmények

A kedvezmények diákcsoportokra nem vonatkoznak, részükre a szálloda egyedi ajánlatot készít.

b) Félpanziós ellátás

Az érkezés napi vacsorától az elutazás napi reggeliig szól.

c) Gyógyászati szolgáltatások

A szállodában igénybe vett gyógyászati szolgáltatások esetében a hatályos jogszabályoknak megfelelő térítési díj fizetendő.
Gyógyszolgáltatások kizárólag orvosi rendelvényre vehetők igénybe.

d) Gyógyvizes medence

A gyógyvizes medencét a fürdőüzemeltetésre vonatkozó hatályos jogszabály szerint 14 év alatti gyermekek kizárólag orvosi rendelvényre használhatják.

Orvosi rendelvény hiányában 14 év alatti gyermekek a gyógyvizes medencét nem vehetik igénybe! Amennyiben 14 év alatti gyermek a medencét orvosi rendelvény nélkül veszi igénybe, azt szállodánk a házirend megsértésének tekinti és a gyermeket a fürdő elhagyására szólítja fel.

e) Parkolás

A szálloda zárt, őrzés nélküli parkolóval rendelkezik. Parkolóhelyek korlátozott számban állnak rendelkezésre. A parkolóban a KRESZ szabályai az irányadóak.
A parkoló igénybe vétele esetén szállodánk szálláshelykezelő szoftverében rögzíti a gépjármű rendszámát, annak érdekében, hogy probléma esetén a gépjármű tulajdonosával fel tudja venni a kapcsolatot.

6. Reklamáció


A szállodai szolgáltatás ideje alatt felmerülő esetleges panaszok esetén a Vendég az elutazás időpontjáig a szálloda recepcióján, írásban – a szálloda által rendszeresített jegyzőkönyv kitöltésével - élhet kifogással.
A szálloda a panaszt haladéktalanul, de legkésőbb három napon belül köteles kivizsgálni, illetve azokra érdemben reagálni.
A vendéglátó üzlettel kapcsolatos panaszokat a Vásárlók Könyvében lehet rögzíteni. Ezen panaszok kivizsgálására és kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásokat a 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet határozza meg.

7. Kártérítés


A szálloda az általa okozott károkért a vonatkozó jogszabályok szerint felel.
Amennyiben a Vendég a helyszínen elmulaszt panaszt tenni, a későbbiekben kártérítésre nem jogosult.

A Vendég kijelenti, hogy az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat megismerte, azokat tudomásul vette.

I. számú Melléklet

A Hotel Nagyerdő szállodai alapszolgáltatása:
(Érvényes: 2022. március 01-től)
Szállás étkezés nélkül, a szálloda saját fedett gyógyvizes medencéjének és szaunájának korlátlan használata (a nyitva tartás függvényében), parkoló, vezeték nélküli internet elérhetőség (WIFI).