Kapacitásbővítő beruházás a Hotel Nagyerdő Kft.-nél


A kedvezményezett neve: Hotel Nagyerdő Kft.
Projekt címe: Kapacitásbővítő beruházás a Hotel Nagyerdő Kft.-nél
A szerződött támogatás összege: 49 825 620 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 50 %
A projekt tartalmának bemutatása: A fejlesztés szakmai tartalma, termelési technológia leírása: a jelen projekt keretében beszerezni kívánt eszközökkel a cég további előmenetele válhatna valóra. A jelenleg beszerzendő gépek, szerszámok, tartozékok, eszközök meglétével kibővülhetne a Kft. tevékenysége és megindulhatna a fémipari termékek gyártásának, megmunkálásának tevékenysége. Ezen kívül a know-how vételben szereplő grillsütő gyártásához is nélkülözhetetlenek. A Hotel Nagyerdő Kft. tehát azt tűzte ki célul, hogy egy újabb tevékenységi körben is sikereket érjen el és ehhez kapcsolódóan kíván beszerezni olyan eszközöket, melyek elengedhetetlenek ahhoz hogy az említett feladatokat kitűnő minőségben végezhessék. A fejlesztés célja tehát, hogy a cég ezen a területen is olyan minőségi szolgáltatást tudjon nyújtani, mint a már meglévő, sok éves tapasztalat hátterével működő egyéb tevékenységeket. 

A projekt tervezett befejezési dátuma (tekintettel arra, hogy a projekt megvalósult, a tényleges befejezés): 2019.01.31.
Projekt azonosító száma: GINOP-1.2.2-15-2016-02480

 

-------------------------------------------------------------Gyakornoki program megvalósítása a Resort Gold Kft.-nél

Kedvezményezett neve: Resort Gold Kft.
Pályázati felhívás neve, kódszáma: Gyakornoki program pályakezdők támogatására, GINOP-5.2.4-16
Projekt címe: Gyakornoki program megvalósítása a Resort Gold Kft-nél
A projekt azonosító száma: GINOP-5.2.4-16-2019-04033
A szerződött támogatás összege: 25 316 575 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%
A projekt tartalmának bemutatása:
A Resort Gold Kft. 2019.09.20-án kezdte meg „Gyakornoki program megvalósítása a Resort Gold Kft-nél” című projektjét. Jelen projekt keretében kft. 7 fő gyakornok foglalkoztatását valósította meg. A gyakornokok közül 4 fő irodai adminisztrátor és 3 fő pincér beosztásban került foglalkoztatásra. A
projekt megvalósítás során 2 fő vállalati kapcsolattartó foglakoztatása volt tervezett. A projekt kezdetén Szima Gáborné és Nagy Anita voltak megbízva a vállalati kapcsolattartói feladatok ellátásával. A projekt megvalósítás alatt a vállalti kapcsolattartók személyében módosítás történt,
Fekete Balázs és Edelényi Tamás vették át a megbízást. A gyakornokok a projekt során tapasztalt munkavállalóktól tanulhattak, szakmai tapasztalatot szereztek, amellyel növelik a munkaerő piaci értéküket. Mivel pályakezdők így még nem volt szakmai
tapasztalatuk, a projekt során rálátást nyertek az irodai asszisztens és pincér munkára, betanultak, gyakorlatot szereztek. A projektnek köszönhetően a gyakornokok könnyebben tudnak majd elhelyezkedni a jövőben. A projekt keretében eszközbeszerzést valósított meg a kft. A beszerzett eszközök szorosan kapcsolódnak a betöltendő munkakörökhöz, a napi munkavégzés elengedhetetlen eszközei. A projekt keretében arányosított rezsi költség került beállításra, amely a gyakornokok munkavégzéséhez kapcsolódóan felmerülő adminisztrációs és rezsi költségeket foglalta magába a projekt megvalósítás során. A kötelező nyilvánosság költségei kerültek még elszámolásra a projektben, mely tartalmazta a nyilvánosság biztosításához szükséges költségeket. A projekt fizikai befejezésének dátuma 2021.12.31.

A Resort Gold Kft. által megvalósított „Gyakornoki program megvalósítása a Resort Gold Kft-nél” című, GINOP-5.2.4-16-2019-04033 azonosító számú projekt összességében sikeresnek tekinthető. A gyakornokok a projektnek köszönhetően tapasztalatot és gyakorlatot szereztek, mely megerősíti munkaerőpiaci pozíciójukat, a cég pedig azon felül, hogy új munkavállalókat szerzett, új eszközökkel is gyarapodott.

gyakornoki_program.png

-----------------------------------------------------------------


pdf MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TECHNOLÓGIAI KORSZERŰSÍTÉSE CÉLÚ HITELPROGRAM