Általános szerződési feltételek


Érvényes: 2013. december 1-jétől

Az Általános Szerződési Feltételek hatálya a Hotel Nagyerdő Kft. által nyújtott szolgáltatásokra terjed ki.

1. A Szolgáltató adatai:


Cím: Hotel Nagyerdő Kft. 4032 Debrecen, Pallagi út 5.
Levélcím: u.a.
Szolgáltatás helyszíne: Hotel Nagyerdő, 4032 Debrecen, Pallagi út 5.
Telefon: +36-52-410-588
Fax: +36-52-319-739
E-mail: info@hotelnagyerdo.hu
Internet: http://www.hotelnagyerdo.hu


2. A Szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei:

a) A szolgáltatás megrendelése

A megrendelést minden esetben írásban (telefax, e-mail, stb.) kell megküldeni a szállodának.
A megrendelésnek tartalmaznia kell a Vendég nevét, címét, az érkezés és távozás pontos időpontját, a szobatípust, valamint a szolgáltatások (étkezés, program) pontos megnevezését.
Mivel a szállodában különböző típusú szobák is léteznek, a megrendeléskor félreérthetetlen módon közölni kell, hogy a Vendég megrendelése milyen típusú szobára vonatkozik.
A foglalással vendégeink elfogadják szállodánk házirendjét.
A szálloda minden megrendelést írásban igazol vissza (telefax, e-mail). Ezt követően minden - a visszaigazolást megelőző - írásbeli és szóbeli információ semmisnek tekintendő.

A szállodai szobák legalább az I. számú Mellékletben meghatározott Alapcsomag tartalmával megegyező szolgáltatásokkal rendelhetők meg.
A szálloda által közzétett árak, ajánlatok és csomagok minden esetben tartalmazzák az Alapcsomag tartalmát képező szolgáltatásokat.
A szállodai alapcsomag tartalmán felüli étkezések megrendelése történhet a szállásmegrendeléssel egy időben, de legkésőbb a teljesítés előtt 24. órával.

b) Közvetített szolgáltatások
A szállodában igénybe vehető közvetített szolgáltatások aktuális listája:
  • Élményfürdő belépő

c) Az ajánlatok érvényessége
A szálloda ajánlatai – a Napi szobaárak kivételével – csak korlátozott mennyiségű szobakapacitással állnak a Vendégek rendelkezésére.

d) A szolgáltatás lemondása
A Vendég kötelezettséget vállal arra, hogy az általa megrendelt szolgáltatások esetleges lemondásáról, módosításáról vagy bármilyen egyéb változásáról a szolgáltatás kezdetét megelőzően, írásban tájékoztatja a szállodát.
Egyéni megrendelések esetén kötbérmentes lemondásra – amennyiben a Vendéggel megkötött egyedi megállapodás másként nem rendelkezik – az érkezést megelőzően három nappal van lehetőség.
Amennyiben a Vendég nem érkezik meg, illetve rendelését nem mondja le a megfelelő határidőig, a kötbér mértéke a napi szobaárral azonos.
Csoportos megrendelés esetén egyedi üzletkötéskor kerül sor a lemondási feltételek rögzítésére.

e) A szállodába történő érkezés-távozás
A szállodai szobát az érkezés napján 14:00 órától lehet elfoglalni, és a hazautazás napján 10:00 óráig kell elhagyni.

3. Fizetési feltételek:

A megrendelt szolgáltatások ellenértéke fizethető átutalással, illetve a helyszínen készpénzzel, bankkártyával,Széchenyi Pihenőkártyával (SZÉP kártya).

A szálloda fenntartja a jogot, hogy a Vendég által megrendelt szállodai szolgáltatás igénybevétele előtt, de legkésőbb a Vendég érkezésekor fizetési garanciát kérjen. A fizetési garancia lehet a Vendég bankkártyájával történő előauthorizáció, illetve a megrendelt szolgáltatás helyszínen történő kiegyenlítése készpénzzel vagy a szálloda által elfogadott készpénz helyettesítővel, továbbá a szolgáltatás igénybevételének megkezdése előtt a megrendelt szolgáltatás értékével, vagy annak egy meghatározott részével egyező összegű banki átutalás a szálloda bankszámlájára.

SZÉP kártyával történő fizetés esetén a jogos kártyahasználat érdekében a szálloda kérheti a megrendelt szolgáltatások előre történő fizetését, és a Vendég személyazonosításra alkalmas közokiratát (személyi igazolvány, vezetői engedély vagy útlevél bemutatása). A Vendég köteles az azonosítási felkérésnek eleget tenni. Ha az azonosítás bármely, a szállodán kívülálló okból nem valósul meg, a szálloda megtagadhatja a SZÉP kártyával történő fizetés elfogadását.

Átutalás esetén – amennyiben a szállodával, illetve a helyfoglalási irodával kötött szerződés másként nem rendelkezik – a megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Vendég köteles az érkezés előtt a szálloda bankszámláján jóváírni.

Felhívjuk kedves Vendégeink figyelmét, hogy szállodánk részére a szolgáltatás igénybe vétele előtt befizetett összeget (előleget) a szobafoglalás lemondása esetén a Vendég írásos kérelme alapján, 1.000 Ft + áfa adminisztrációs díj levonását követően áll módunkban visszafizetni.

4. Áraink:

A szálloda által kiadott árak minden esetben tartalmazzák a kiadás időpontjában érvényes, törvényben meghatározott ÁFA-t, nem tartalmazzák azonban az idegenforgalmi adót, amelyet a szolgáltatás helyszínén kell megfizetni, kivéve azokat az árajánlatokat, amelyek esetében a szálloda külön jelöli: „a feltüntetett árak az idegenforgalmi adót is tartalmazzák”. Az árak nem tartalmazzák továbbá az oda- és visszautazás, valamint a szálloda programszervezője által szervezett programok közlekedési költségét és a belépődíjakat sem.
Az árak – a 4/2009.(I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet 6. §-a alapján – a szolgáltatás nyújtásának helyén, jogszabálynak megfelelő módon kerülnek feltüntetésre. A Vendég a szolgáltatás díjáról a szálloda recepcióján is megfelelő tájékoztatást kaphat a szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt.

A Hotel Nagyerdő Kft. az árváltoztatás jogát fenntartja.
Az aktuálisan érvényesítésre kerülő árakat a szálloda a megrendelés visszaigazolásában közli. A szálloda árainak aktuális alakulásáról tájékoztató a Hotel Nagyerdő Kft. honlapján (www.hotelnagyerdo.hu) található.


A szállodai szolgáltatások időszakonként kerülnek számlázásra. Szolgáltató és a Vendég megállapodnak, hogy a nyújtott szolgáltatás teljesítési időpontjának (Áfa tv. 55.§. (1) bekezdés) a vendég által utolsóként, tényállásszerűen igénybe vett szolgáltatás napját tekintik.

5. Egyedi szolgáltatások:

a) Gyermekkedvezmények
A kedvezmények kizárólag a szülőkkel együtt utazó gyermekekre érvényesek, diákcsoportokra nem vonatkoznak.

b) Félpanziós ellátás
Az érkezés napi vacsorától az elutazás napi reggeliig szól. A köztes napokon a Vendég szabadon választhat az ebéd és a vacsora között.

c) Programok
A programajánlatokról, azok aktuális árairól a szálloda a szállás elfoglalásakor, illetve a Vendég ott tartózkodása alatt ad felvilágosítást. A programokról szóló tájékoztató a recepción és a programtáblán található.

d) Gyógyászati szolgáltatások
A szállodában igénybe vett gyógyászati szolgáltatások esetében a hatályos jogszabályoknak megfelelő térítési díj fizetendő.

e) Parkolás
A szálloda zárt, őrzés nélküli parkolóval rendelkezik. Parkolóhelyek korlátozott számban állnak rendelkezésre. A parkolóban a KRESZ szabályai az irányadóak.

6. Reklamáció:

A szállodai szolgáltatás ideje alatt felmerülő esetleges panaszok esetén a Vendég az elutazás időpontjáig a szálloda recepcióján, írásban élhet kifogással.
A szálloda a panaszokat három napon belül köteles kivizsgálni, illetve azokra érdemben reagálni.

7. Kártérítés:

A szálloda az általa okozott károkért a vonatkozó jogszabályok szerint felel.
Amennyiben a vendég a helyszínen elmulaszt panaszt tenni, a későbbiekben kártérítésre nem jogosult.

A Vendég kijelenti, hogy az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat megismerte, azokat tudomásul vette.

Debrecen, 2013. december 1.